Logg inn eller få brukertilgang for å se hele temasider

 

En helt grunnleggende forutsetning for at arbeidsgiver skal være forpliktet til å betale lønn til en ansatt, er at den ansatte yter et stykke arbeid overfor arbeidsgiveren.

 

Normalt defineres begrepet lønn som vederlag for arbeid. Det er normalt at dette vederlaget består av penger. Det er imidlertidig ikke noe forbud at vederlaget helt eller delvis ytes i naturalytelser, som f.eks en bilordning etc.

Arbeidsvilkår er gjennomgående regulert gjennom ufravikelig lovgivning gjennom f.eks arbeidsmiljøloven og ferieloven.

Lønnen skal være definert i arbeidsavtale. Dette gjelder også utbetalingsmåte og når betalingen skal skje. Andre naturalia , som diett eller bilgodtgjørelse etc, skal også være definert.

 

Minstelønn

 

 

Dette står i loven om lønn


Ofte stilte spørsmål

Jeg jobber som renholder, hva har jeg krav på av lønn?

Minsteavlønning til renholdere finner du i Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter. Er du over 18 år, skal du ha en minstelønn på 187,66,- (pr.08.04.20). Arbeider du mellom kl.21.00 og kl.06.00 skal det tilkomme et lønnstillegg på minimum 26 kroner pr. time. Se www.lovdata.no

Jeg jobber som bygningsarbeider, hva har jeg krav på av lønn?

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, skal i henhold til Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge, ha utbetalt:

  1. for fagarbeider 209,70

  2. for ufaglærte uten bransjeerfaring 188,40, for ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring 196,50

  3. for arbeidstakere under 18 år 126,50

Disse satsene endres årlig. Du vil til enhver tid fine oppdatert informasjon på www.lovdata.no.

Jeg jobber innen fiskeindustrien, hva har jeg krav på av lønn?

Minsteavlønning til de som jobber innen fiskeindustrien finner du i Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter.

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på (pr.08.04.20):

  1. kr 195,20 for fagarbeidere

  2. kr 183,70 for produksjonsarbeidere.

Arbeidstakere under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på 80 % av minstelønnssatsen i første ledd. Arbeidstakere over 17 år som har arbeidet 12 uker i bedriften skal lønnes i henhold til de lønnsgrupper deres arbeid hører inn under. Skoleungdom beholder opparbeidet lønnsansiennitet fra det ene året til det neste i samme bransje.

 

Lønnsansiennitet opparbeidet som unge arbeidstakere gjelder også ved oppnåelse av voksen alder 18 år. Se www.lovdata.no

 

På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg til timesatsen i første ledd på:

 

a) Toskiftsarbeid

20 % av minstelønnssatsen.

 

b) Treskiftsarbeid

25 % av minstelønnssatsen.

Kan arbeidsgiver trekke meg i lønn?

  • Last ned grønn Foreløpig ingen vedlegg